Ljudska opasnost - Čimbenici koji imaju negativan utjecaj na kornjače - nastavak

 

Širenje urbanih sredina


Gradnja i razvoj gradova, pruge, cesta i kanala tijekom prošlog stoljeća bitno je utjecalo na smanjenje i fragmentaciju staništa svih vrsta kornjača. Iskorištavanje, tj. vađenje pjeskovitog materijala sa obala rijeka u prošlosti je uzrokovalo nestanak nekoliko vrsta slatkovodnih kornjača. Ceste i pruge predstavljaju opasne prepreke jedinkama (prilikom prijelaza s jedne na drugu stranu) koje su u potrazi za hranom, partnerom ili povoljnim mjestima za izgradnju gnjezda.

 

Raskrčavanje prostora i nemar


Deforestacija i požari uzrok su smanjenja i uništavanja prirodnog staništa pa je vrlo bitno razmotriti strategije korištenja šumskog potencijala. Osim toga jako je bitno edukacijom svih građana Republike Hrvatske (naročito lokalnog stanovništva uz staništa) preventivno reagirati kako bi se smanjio broj požara uzrokovanih ljudskom aktivnošću. Požari su učestala pojava u mediteranskom području pa je bitno obratiti pozornost na ovaj negativan čimbenik kako se staništa kornjača nepotrebno ne bi našla ugrožena.

 

Onečišćenje

 

Primjer sredstva u upotrebi na poljoprivrednim površinama (u blizini staništa riječne kornjače)

 


Kod europskih vrsta slatkovodnih kornjača (Emys orbicularis, Mauremys leprosa (Schweigger, 1812), Mauremys rivulata) znanstveno je utvrđeno da onečišćenje staništa (točnije voda u kojima žive) kemijskim otpadom uzrokuje povećanu pojavu patoloških simptoma i rast parazitskih algi na površini njihovog oklopa. Upotreba herbicida i sličnih kemijskih sredstava uočena je u blizini vodotoka rijeke Konavočice. Osim toga na površini oklopa riječnih kornjača (na istom lokalitetu) zabilježen je pretjeran rast algi. Kako dosada nisu izvršena detaljna istraživanja na tom području teško je reći da li postoji uzročno-posljedična veza između spomenuta dva opažanja, pa će to zasada ostati otvorenim pitanjem na koje ćemo u sljedećim godinama pokušati pružiti odgovor.

 

Algalni obraštaj na oklopu odrasle jedinke riječne kornjače -  Mauremys rivulata