Početak monitoringa

Terenska istraživanja


Krajem prošle 2011. godine (10. mjesec) počeli smo provoditi sustavno promatranje populacija riječne kornjače na tri različita lokaliteta.

1) Gornji Majkovi - dvije lokve

 

 

Gornji Majkovi - lokva (stanište riječnih kornjača

 

 

Gornji Majkovi - presušena lokva

 

 

2) Konavočica (Konavle) - rijeka

Konavle - Konavočica (staništa riječne kornjače)

 

 

3) Zastolje (Konavle) - ribnjak

Zastolje - ribnjak (stanište riječne kornjače)

 

 

Na području Stonskog polja nisu pronađene jedinke ove vrste. Dugogodišnjim proučavanjem Stonskog područja utvrđeno je loše stanje te populacije pa rezultat našeg terenskog rada ne iznenađuje.

 

 

Stonsko polje - kanali (stanište ugrožene populacije)

 

Iz nepresušene lokve na području Gornjih Majkova ulovljena je jedna, na području toka rijeke Konavočice ulovljeno je osam, a u Zastolju jedna jedinka riječne kornjače. Sve kornjače su obilježene, izmjerene i izvagane prema standardiziranom protokolu. Svakoj od njih uzet je dio mali mekanog tkiva za genetsku analizu, a od šest odraslih jedinki uzet je uzorak krvi za parazitološku analizu. Prikupljeni su svi pronađeni ektoparaziti (pijavice) i spremljeni za determinaciju. Uhvaćene jednike su slikane i potom puštene na mjestu ulova istog dana.